Rekisteriseloste Suomen taskutietokonekerhon jäsenluettelosta

1. Rekisterinpitäjä

Suomen taskutietokonekerho (rekisteröimätön yhdistys).

1.1 Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

c/o Tapani Tarvainen
Tuulimyllyntie 12 A 20
40640 Jyväskylä
puh. 040 7293479
sähköposti etunimi.sukunimi@stak.tk

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Suomen taskutietokonekerhon jäsenluettelon sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmä on Suomen taskutietokonekerhon jäseniksi hyväksytyt henkilöt. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten nimi, osoite, kotipaikka, sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri on tallennettu taskutietokoneeseen, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.